9.4.2014

 

Desværre er der tidligere på året foregået en ulykkelig hændelse på skolen.  Det har nu uden skolens vidende foranlediget en af forældrene til at henvende sig til Nordjyske, som 2 dage i træk bragte artikler om skolen.

Skolen fik for nyligt en forældrehenvendelse angående et privat planlagt forældremøde, hvor deltagelse af skolens ledelse var ønsket. Dette blev selvfølgelig imødekommet. Det planlagte møde blev fulgt op af et forældremøde på skolen dagen efter.

Den første artikel blev bragt om morgenen efter det første møde.

Skolen har ikke noget at skjule og vil til enhver tid gerne indgå i dialog, men desværre er det på grund af forskellige omstændigheder rigtigt, at der fra skolens side har været mangler i forhold til information i den aktuelle sag, hvilket selvfølgelig beklages dybt.

Der er i avisartiklerne fremkommet en urigtig oplysning – idet det bliver påstået, at skolen ikke har underrettet de sociale myndigheder, hvilket ikke er sandt.

 

Med venlig hilsen

lærerkollegiet og bestyrelsen

 

 

 

Et spændende skoletilbud

Ethvert barn har ret til at udvikle sig på den bedste måde – til at bruge alle sine evner og til at udvikle de anlæg, som det nu en gang er født med.

 Om skolen:

Her på skolen er det en  selvfølgelighed, at alle facetter af læring medtages i undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle sig både fagligt, musisk, kreativt, følelsesmæssigt og almen menneskeligt. At få næret fantasien og opbygget stærke indre billeder af ”alverdens ting” – så indlært stof ikke glemmes ugen efter, det blev gennemgået, men bevares som levende viden til varig gavn og glæde.

Arkitektur:

Vores skole danner med en spændende arkitektur, velholdte bygninger og indbydende klasserum en smuk ramme om undervisningen, som tager sit udgangspunkt i waldorfpædagogik, eller steinerpædagogik, som oftest er det mest benyttede udtryk her i landet for denne undervisningsmetode.

Grundprincippet:

Grundprincippet er i korthed, at både tanke, følelse og vilje er ligeværdige størrelser, som alle behøver næring for, at mennesket kan udvikle sig optimalt og harmonisk. At læse, regne og skrive er tankevirksomhed – at male, spille musik og synge aktiverer følelsen og håndværksfag, håndarbejde og gymnastik udvikler viljen – giver ”saft og kraft”.

Periodeundervisning:

Der læses periodeundervisning i alle fag så som dansk, matematik, historie, biologi, fysik, kemi osv. Alle fag gennemarbejdes i intensive perioder af 3-5 uger afhængigt af klassetrin. Tidspunktet for hovedfag, som disse perioder også kaldes, er altid de 2 første timer på dagen, hvor tankevirksomheden er allerbedst. Dernæst ligger sprogfag og andre øvefag, som aktiverer følelseslivet, og sidst på dagen kommer de viljesprægede fag. Dagene og ugerne har struktur og forudsigelighed som vigtige grundelementer. Årets gang følges med årstidsrelaterede festligheder og en julebasar, som er særdeles velbesøgt.

Sprog:

Der står engelsk og tysk på skemaet allerede fra 1. klasse, og faget eurytmi (se andetsteds) forekommer på alle klassetrin. (Det er ikke en forudsætning, at man skal have haft sprog for at blive optaget på skolen.)

Musik:

Fra 1. klasse begynder eleverne at spille fløjte og i 4. klasse spilles violin. Vi opfordrer til musikundervisning på musikskole fra 5. klasse. (Det er ikke en forudsætning, at man skal have haft musik, for at blive optaget på skolen.)

Rejseaktivitet:

Der er en del rejseaktivitet i løbet af skoletiden både indenfor og udenfor landets grænser.

Mobning:

Vi har en holdning til mobning: Det tolereres ganske enkelt ikke, og vi har en tydelig mobbepolitik med en klar handleplan. Vi er så heldige, at der ikke er moderæs blandt eleverne – enhver elev kan trygt komme iklædt sin egen stil.

Yderligere information:

Yderligere information kan findes her på hjemmesiden, men læg evt. også vejen forbi og se skolen for at opleve stemningen og for at få en snak for at afklare, om vi kunne være en spændende skoleform for jeres familie.

 

Ring på 98 15 74 44 og aftal en tid til en helt uforpligtende samtale.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR